Raadpleging algemene oogheelkunde vindt plaats op al onze campussen.

U kan er o.a. terecht voor routine controle, aanpassen van bril en contactlenzen bij volwassenen en kinderen, screening en behandeling van hoge oogdruk (glaucoom), screening bij diabetes, diagnose van cataract, controle na verwijzing door het CLB of de arbeidsgeneesheer, behandeling van een lui oog (amblyopie) en rijbewijs attesten.

De oogarts zal uw zicht en oogdruk meten en het oog onderzoeken aan de spleetlamp. Een spleetlamp is een microscoop waarmee het oog in detail kan worden bekeken.

Indien nodig worden er bijkomende onderzoeken uitgevoerd. De meest voorkomende onderzoeken bij algemene raadpleging zijn een gezichtsveld onderzoek en een oct onderzoek van de oogzenuw en het netvlies (macula).

Indien nodig zal de oogarts u na de algemene raadpleging verwijzen naar een collega op de campus AZ Monica Deurne voor meer gespecialiseerd onderzoek of behandeling.