In de Oogkliniek werken 22 oogartsen en 2 oogartsen in opleiding. Elke oogarts heeft zich gespecialiseerd in een deelgebied van de oogheelkunde. Tot het team behoren ook 25 secretariaatsmedewerkers, 8 technisch oogheelkundige assistenten (TOA’s) en 17 verpleegkundigen. In de Oogkliniek vinden jaarlijks 50.000 raadplegingen en meer dan 5.000 ingrepen plaats.

portretten-brigitte-babusiaux

Dr. BRIGITTE
BABUSIAUX

LEES MEER

Dr. Brigitte Babusiaux behaalde haar diploma als arts in 1986 aan de Universiteit Antwerpen met onderscheiding. In 1990 studeerde zij vervolgens af als oogarts, op de dienst oogheelkunde van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen onder leiding van Professor Neetens waar ze tot in 1994 werkzaam was en voornamelijk opvolging deed van kinderen en volwassenen met een beperking. Daarnaast was Dr. Babusiaux ook actief in het St-Vincentius ziekenhuis (algemene oogheelkunde en strabologie).

Dr. Babusiaux maakt sinds 1994  deel uit van het team van de Oogkliniek te Deurne.

In 1994/95 volgde zij een fellowship bij Professor Koornneef in Amsterdam ( privésetting).

Naast algemene oogheelkunde gaat haar bijzondere interesse uit naar neuro-oftalmologie, oculoplastische en esthetische oogheelkunde, alsook traanwegheelkunde en medische behandelingen met Botulinetoxine .

Dr. B. Babusiaux is stichtend lid van de Organisatie van Belgische Assistenten in Oogheelkunde (OBAO), stichtend lid van de Belgian Society of Ophthalmic Plastic and Reconstructive Surgery (BSOPRS), tevens ook lid van de raad van bestuur en penningmeester van BSOPRS.

portretten-_0008_Oogkliniek2173Claudia Bevers

Dr. CLAUDIA
BEVERS

LEES MEER

Dr. Claudia Bevers behaalde haar diploma als arts in 2015 aan de KU Leuven (magna cum laude). In 2019 studeerde zij vervolgens af als oogarts. Tijdens haar opleiding liep zij stages in UZ Leuven, ZNA Middelheim, Ziekenhuis Zuid-Oost Limburg (ZOL) te Genk en ’s Lands Hospitaal te Paramaribo (Suriname). In 2019 behaalde zij de erkenning als Fellow of the European Board of Ophthalmology (FEBO).

Dr. Bevers heeft een bijzondere interesse in cataractchirurgie en medisch en chirurgisch glaucoom. Zij volgde in deze context een glaucoom-fellowship in UZ Leuven onder begeleiding van Prof. Dr. I. Stalmans en Prof. Dr. E. Vandewalle.

portretten-_0018_Oogkliniek1040Isabel Bleyen

Dr. ISABEL
BLEYEN

LEES MEER

Dr. Isabel Bleyen behaalde haar diploma arts in juni 2001 aan de KU Leuven met grote onderscheiding, waarna zij haar specialistenopleiding tot oogarts in Ahaus, Duitsland, begon. Nadien volgden nog 2 jaar specialistenopleiding in Mulheim, Duitsland, en nog eens anderhalf jaar in Hastings, Engeland. Haar diploma oogarts behaalde Dr. I. Bleyen in de Arztekammer Nordrhein in Dusseldof, Duitsland, in december 2005. In 2006 volgde zij een 6 maanden fellowship in ooglidchirurgie in het Oogziekenhuis van Rotterdam in Nederland. Nadien, in 2007, trok Dr. I. Bleyen naar Canada voor een 4 maanden fellowship in ooglidchirurgie in Vancouver en een bijkomend 12 maanden fellowship in Montreal. Van 2009 tot en met 2012 was zij werkzaam als stafarts in het Erasmus Universitair Ziekenhuis van Rotterdam, waar zij in 2009 haar doctoraatstitel (PhD) in de oculoplastische chirurgie behaalde. In het Erasmus volgde Dr. I. Bleyen één jaar een bijkomend fellowship in cornea- of hoornvlieschirurgie. Sinds 2013 is zij werkzaam als oogarts in de Oogkliniek te Deurne waar zij ooglidchirurgie uitoefent, cataract- en cornea- of hoornvlieschirurgie.

portretten-_0001_Oogkliniek2256Vincent De La Porte

Dr. VINCENT
DE LA PORTE

LEES MEER

Dr. Vincent De La Porte behaalde met grote onderscheiding zijn diploma als arts aan de Universiteit Antwerpen. Hij volbracht zijn opleiding tot oogarts in het Universitair Ziekenhuis Antwerpen, onder leiding van Prof. Dr. C. Koppen, met aansluitend een fellowship in medische retina en uveïtis aan het Oogziekenhuis Rotterdam. Sinds 2022 is dr. De La Porte werkzaam in de Oogkliniek waar hij naast algemene oogheelkunde en cataractheelkunde, ook specifieke raadpleging uitoefent in de medische retina en uveïtis.

portretten-_0019_Oogkliniek1035Jozef Depla

Dr. JOZEF
DEPLA

LEES MEER

Dr. Jozef Depla behaalde zijn diploma arts in 2003 aan de KU Leuven met onderscheiding, waarna hij startte met zijn opleiding tot oogarts. In 2007 behaalde hij zijn erkenning als oogarts. Hierna volgde een half jaar fellowship netvlieschirurgie bij Prof. P. Stalmans (UZ Leuven). In 2008 vervolledigde hij gedurende een jaar zijn subspecialisatie netvlieschirurgie in het Royal Victorian Eye and Ear Hospital, een groot verwijscentrum voor de oogheelkundige zorg van de 4 miljoen inwoners van Melbourne (Australië). Samen met een tweede fellow en 7 vaste netvlieschirurgen werden hier de netvliesingrepen van de ruime regio uitgevoerd. Sinds 2009 is hij werkzaam in de Oogkliniek te Deurne, waar hij medische en chirurgische netvliesaandoeningen behandelt. Hij opereert eveneens in ZNA Middelheim te  Antwerpen.

Bijdrage aan wetenschappelijk onderzoek en opleiding: stagemeester voor oogheelkunde, verschillende publicaties, lezingen op wetenschappelijke congressen, live surgery.

portretten-_0015_Oogkliniek1082Ben D’heer

Dr. BEN
D'HEER

LEES MEER

Dr. Ben D’heer behaalde zijn diploma geneeskunde aan de Universiteit Antwerpen in 1987.

Na zijn opleiding oogheelkunde in de ZNA ziekenhuizen te Antwerpen specialiseerde hij zich in de  “Refractieve Heelkunde”.

Hij is mede stichter van de Oogkliniek in AZ Monica in 1994 en richtte in 1997 de oogheelkundige Laserkliniek op in Antwerpen.

Hij specialiseert zich in volgende deelgebieden van de oogheelkunde:

Refractieve chirurgie of Brilvervangende heelkunde:

 • Femto Lasik
 • Smile
 • ICL (Implanteerbare Contact Lens)
 • Multifocale implanten
 • Astigmate correctie van het hoornvlies d.m.v. Femto Laser

Cataractheelkunde

 • Klassieke techniek ( phako emulsificatie)
 • Femto Laser Assisted Cataract Surgery ( FLACS)
 • Multifocale lens implanten
 • Behandeling van astigmatisme

Hij is actief betrokken in volgende functies en organisaties:

 • Afdelingshoofd dienst Refractieve heelkunde AZ Monica
 • ​​​​Voorzitter Oogheelkundige Laserkliniek Deurne
 • Past President BSCRS ( Belgium Society of Cataract and Refractive Surgeons)
 • Bestuurslid Laser Vision Clinics, Antwerpen en Gent
 • Deelnemer Belgian ICL Study group​
portretten-_0000_Oogkliniek2267Laila Geerts

Dr. LAILA
GEERTS

LEES MEER

Dr. Laila Geerts behaalde in 1997 met onderscheiding haar diploma als arts aan de Universiteit Antwerpen. Nadien genoot zij haar opleiding tot oogarts op de dienst oogheelkunde in het Universitair Ziekenhuis Antwerpen onder leiding van Prof. Dr. MJ. Tassignon en op de dienst oogheelkunde in ZNA Middelheim onder leiding van Prof. Dr. Th. Zeyen.

Gezien een bijzondere interesse voor medische retina volgde zij een bijkomende stage in ziekenhuis Créteil en Pitié Salpêtrière te Parijs. Sindsdien blijft Dr. L. Geerts bijscholen door deelname aan nationale en internationale congressen.

Sinds 2005 is Dr. L. Geerts werkzaam bij het gedreven team van de Oogkliniek te Deurne waar zij naast algemene oogheelkunde ook meer specifiek medische retina (netvliesproblematiek) uitoefent en cataractheelkunde.

portretten-_0009_Oogkliniek2168Catherine Goossen

Dr. CATHERINE
GOOSSEN


Actief in campus


Voor algemene raadpleging vanaf 16 jaar: Online agenda

LEES MEER

Dr. Catherine Goossen behaalde in 1998 haar diploma als arts met grote onderscheiding aan de Universiteit Antwerpen. Nadien genoot zij haar opleiding tot oogarts op de dienst oogheelkunde van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen. Zij volgde aansluitend een opleiding cataractchirurgie in het Oogziekenhuis Rotterdam. Zij legt zich voornamelijk toe op cataractchirurgie en algemene oogheelkunde.

Sinds 2011 is Dr. Goossen diensthoofd van de Oogkliniek.

Daartoe volgde zij de opleidingen ziekenhuismanagement voor artsen aan de EHSAL Management School en ziekenhuismanagement voor de ziekenhuisprofessional aan de Vlerick Business School.

In AZ Monica is Dr. Goossen ook lid van het ethisch comité. 

Vanaf 2021 is Dr. Goossen secretaris – generaal van het Belgisch Oftalmologisch Gezelschap (BOG).

portretten-_0006_Oogkliniek2204Herman Haverals

Dr. HERMAN
HAVERALS

LEES MEER

Dr. Herman Haverals behaalde zijn diploma als arts met grote onderscheiding in 1977 aan de toenmalige Universitaire Instelling Antwerpen (UIA).

Hij specialiseerde zich tot oogarts op de afdeling oogheelkunde onder leiding van Prof. Dr. A. Neetens.

Binnen de Oogkliniek houdt hij algemene raadpleging met bijzondere interesse voor medisch en chirurgisch glaucoom.

portretten-_0016_Oogkliniek1071Katrien Haverals

Dr. KATRIEN
HAVERALS

LEES MEER

Dr. Katrien Haverals behaalde haar diploma als arts in 2004 aan de KU Leuven met grote onderscheiding. Zij volbracht haar opleiding als oogarts in het UZ Leuven onder leiding van Prof. W. Spileers. 

Dr K. Haverals is werkzaam als oogarts in de Oogkliniek te Deurne sinds 2010 met subspecialisatie in de cataractchirurgie en medische retina. Zij volgde een fellowship cataractchirurgie in het Khairabad Eye Hospital , Kanpur, India. 

portretten-_0010_Oogkliniek2157Silke Helsen

Dr. SILKE
HELSEN

LEES MEER

Dr. Silke Helsen behaalde haar diploma als arts in juni 2012 aan de Universiteit Antwerpen met grote onderscheiding en volbracht in 2016 haar opleiding tot algemeen oogarts in het Universitair Ziekenhuis Antwerpen, onder leiding van Prof. Dr. Marie-José Tassignon. Omwille van een specifieke interesse in de ooglid en traanwegheelkunde, volgde Dr. Helsen in 2017 een 11 maanden durend fellowship in het Oogziekenhuis in Rotterdam, Nederland, onder leiding van Prof. Paridaens. Sinds 2017 is Dr. Helsen werkzaam in de Oogkliniek te Deurne, waar zij ooglidheelkunde, traanwegheelkunde en cataractheelkunde uitoefent. In AZ Monica maakt Dr. Helsen deel uit van het multidisciplinair oncologisch overleg team met maandelijkse samenkomst.

portretten-_0011_Oogkliniek2145Paul Jonckheere

Dr. PAUL
JONCKHEERE

LEES MEER

Dr. Paul Jonckheere behaalde zijn diploma van dokter in de genees-, heel- en verloskunde aan de VUB in 1978. In 1982 werd hij benoemd tot specialist in de oogheelkunde (VUB Prof. Brihaye-Van Geertruyden). Dr. P. Jonckheere is sinds 1983 verbonden aan de dienst oogheelkunde van het AZ Monica te Deurne, waar hij van 1991 tot 2011 diensthoofd was.

Van 2000 tot 2014 was Dr. Jonckheere secretaris van de BSOPRS (Belgian Society of Ocular Plastic and Reconstructive Surgeons).

Van 2015 tot 2017 was Dr. Jonckheere voorzitter van AOB (Belgische Oogheelkundige Vereniging).

Sinds 2015 is hij vice-president van de BSOPRS (Belgian Society of Ocular Plastic and Reconstructive Surgeons).

Tevens is Dr. Jonckheere Member of the Committee of the European Board of Ophthalmology for Major revision of the Basic and Clinical Science Course 2019-2020 of the American Academy of Ophthalmology tome 7 Oculofacial Plastic and Orbital Surgery.

Dr. LAURA
MOSCHETTA

LEES MEER

Dr. Moschetta heeft haar opleiding genoten in UZ Brussel VUB en ook gedurende één jaar in onze Oogkliniek te AZ Monica campus Deurne.

Nadien heeft zij nog een extra opleiding genoten binnen de strabologie in het Oogziekenhuis Rotterdam. Haar specialisatie ligt in de pediatrische oogheelkunde en algemene strabologie alsook in de cataract heelkunde.

Dr. Moschetta zal raadpleging doen op campus Deurne Noord, Deurne Zuid en in AZ Monica campus Deurne.

portretten-_0012_Oogkliniek2138Sabine Prinsen

Dr. SABINE
PRINSEN

LEES MEER

Dr. Sabine Prinsen behaalde in 1987 haar diploma als arts aan de KU Leuven met grote onderscheiding. In 1991 studeerde zij vervolgens af als oogarts aan UZ Leuven, op de dienst oogheelkunde onder leiding van Prof. Missotten. Nadien volgde Dr. S. Prinsen een fellowship bij Dr. Marc Gobin in Antwerpen.

Sindsdien doet Dr. Prinsen aan continue bijscholing op nationale en internationale meetings.

Zij is mede-oprichter van de Oogkliniek te Deurne in 1994. Haar bijzondere en specifieke interesse gaat uit naar strabologie en pediatrische oogziekten. Dr. Prinsen was tevens consulent strabologie in het UZA in de periode 2018-2019.

Dr. Sabine Prinsen is huidige voorzitter van de Belgian Strabismological Association.

portretten-_0007_Oogkliniek2191An Santos

Dr. AN
SANTOS

LEES MEER

Dr. An Santos behaalde haar diploma geneeskunde aan de Universiteit Antwerpen in 1990.

Tijdens haar opleiding oogheelkunde in de ZNA ziekenhuizen te Antwerpen kreeg ze de kans zich te verdiepen in de specialiteiten glaucoom en cataract.

Ze volgde een bijzondere opleiding in het buitenland over contactologie. Naast algemene oogheelkunde gaat haar interesse vooral uit naar coaching van patiënten met contactlensproblemen en behandelen van droge ogen.

portretten-_0005_Oogkliniek2212Annelies Spiritus

Dr. ANNELIES
SPIRITUS

LEES MEER

Dr. Annelies Spiritus behaalde in 1995 haar diploma als arts aan de KU Leuven.

In 2000 behaalde zij haar erkenning tot oogarts aan UZ Leuven op de dienst oogheelkunde onder leiding van Professor Missotten.

Nadien volgde ze een bijkomend fellowship aan de Radboud universiteit in Nijmegen bij Professor Deutmann.

Daar bekwaamde ze zich verder in de medische behandelingen van het netvlies.

Sinds 2002 werkt ze met veel enthousiasme in het toegewijde team van de Oogkliniek te Deurne.

Dr. MARLIES
WEYNS

LEES MEER

Marlies Weyns studeerde in 2010 af aan de Faculteit Geneeskunde van de Universiteit Antwerpen met grootste onderscheiding. Hierna specialiseerde ze zich in de oogheelkunde in het Universitair Ziekenhuis van Antwerpen met als stagemeester Prof. Dr. M.J. Tassignon.  Een deel van haar opleiding volgde ze ook in het ziekenhuis ‘Medisch Centrum Haaglanden’ in Den Haag, Nederland.

In 2015 studeerde ze af als oogarts en behaalde de erkenning als FEBO (Fellow of the European Board of Ophthalmology).

Tussen 2015 tot 2022 was ze werkzaam in de Oogpraktijk te Herselt en het Algemeen Ziekenhuis Sint-Elizabeth in Herentals.

 

Vanaf september 2022 vervoegt ze het team van de Oogkliniek. Ze heeft een brede interesse binnen oogheelkunde: u kan bij haar terecht voor algemene raadpleging, kinderoogheelkunde en neuro-oftalmologie.

portretten-_0003_Oogkliniek2233Lieve Berghmans

Dr. LIEVE
BERGHMANS

 

toegevoegd geneesheer

LEES MEER

Dr. Berghmans neemt deel aan de wachtdienst van AZ Monica Deurne. Voor meer info over Dr. Berghmans: www.oogkliniek-antwerpen.be

portretten-_0002_Oogkliniek2243Sophie Ceuterick

Dr. SOPHIE
CEUTERICK

 

toegevoegd geneesheer

LEES MEER
Dr. Ceuterick neemt deel aan de wachtdienst van AZ Monica Deurne. Voor meer info over Dr. Ceuterick: www.oogartsboechout.be
portretten-_0017_Oogkliniek1055Nanny Collaer

Dr. NANNY
COLLAER

 

toegevoegd geneesheer

LEES MEER

Dr. Collaer neemt deel aan de wachtdienst van AZ Monica Deurne. Voor meer info over Dr. Collaer: www.oogkliniek-antwerpen.be

portretten-_0004_Oogkliniek2224Yasmine Van Tenten

Dr. YASMINE
VAN TENTEN

 

toegevoegd geneesheer

LEES MEER

Dr. Van Tenten doet oculoplastische en cataractingrepen in AZ Monica Deurne en neemt deel aan de wachtdienst. Voor meer info over Dr. Van Tenten: www.oogkliniek-antwerpen.be

portret_2

Dr. KATHY
HONDEGHEM

 

toegevoegd geneesheer

LEES MEER

Dr. Hondeghem doet glaucoom- en cataractingrepen in AZ Monica Deurne en neemt deel aan de wachtdienst. Voor meer info over Dr. Hondeghem: https://www.newvision.be/new-vision-oogpraktijk-zuid-antwerpen/

portret_1

Dr. SYLVIE
DEVLOO

 

toegevoegd geneesheer

LEES MEER

Dr. Devloo doet glaucoom- en cataractingrepen in AZ Monica Deurne en neemt deel aan de wachtdienst. Voor meer info over Dr. Devloo: https://www.newvision.be/new-vision-oogpraktijk-zuid-antwerpen/

Dr. SOFIE
VAN DER AUWERA

Dr. NIMA
SADEGHIassistent in opleiding (ASO)