Aandoening

Voornamelijk bij blepharospasme (het onwillekeurig en overdreven dichtknijpen en knipperen van de ogen) wordt botulinetoxine gebruikt binnen de oogheelkunde. Wanneer we te maken hebben met krampachtige spiersamentrekkingen rond de ogen kunnen we gebruik maken van botulinetoxine om deze spieren tijdelijk te verlammen. 

Ondertussen heeft het toxine nu ook zijn indicatie als esthetische behandeling. Door verdunning van de huid gaan de mimiekspieren rimpels veroorzaken. U heeft wellicht al opgemerkt dat lachen, bezorgd of boos kijken uw rimpels duidelijker maken. Door het plaatselijk behandelen van deze spiergroepen in het aangezicht met botuline kan men deze expressierimpels verstrijken.

Voorbeeld van een blepharospasme

Behandeling

Voor de behandeling van spasticiteit of dystonie wordt botuline in een aantal spieren geïnjecteerd. Tijdens de behandeling worden verschillende prikjes gegeven in het te behandelen gebied. Normaal is slechts één sessie nodig. Afhankelijk van het aantal injecties duurt een behandeling 5 tot 10 minuten. Een behandeling doet nauwelijks pijn. Er is dan ook geen enkele vorm van verdoving nodig.

Hoelang werkt deze behandeling?
Na 1 à 2 dagen kan u het effect van de behandeling reeds zien. Na 14 dagen is de maximale werking waar te nemen. De totale werkingsduur is 3 tot 6 maanden. Eenzelfde spiergroep mag in principe slechts éénmaal om de 4 maanden behandeld worden. Dit betekent niet dat een bijkomende correctie met een extra injectie binnen deze periode niet mag gebeuren.

Zijn er risico’s?
Botulinetoxine wordt reeds meer dan 30 jaar in de geneeskunde gebruikt. Geen enkele toxiciteit werd tot op heden met de gehanteerde dosissen gedocumenteerd. Het onmiddellijke risico is het ontstaan van een bloeding op de plek van injectie. Deze verdwijnt uiteraard na enkele dagen. De kans dat het product in een andere spiergroep doorsijpelt, is klein doch niet onbestaande waardoor er tijdelijk bv. een asymmetrie in het aangezicht kan ontstaan, een laagstand van één van de oogleden of van een wenkbrauw. Rond de mond zijn de risico’s op mimiek asymmetrie groter. Hoe dan ook, alle nevenwerkingen zijn tijdelijk en volledig omkeerbaar, soms kunnen zij opgevangen worden door een bijkomende spiergroep te behandelen.