Tot op heden is het niet mogelijk om online een afspraak te maken voor een refractief vooronderzoek. Gelieve ons hiervoor telefonisch te contacteren op bovenstaand nummer. 

In een normaal oog wordt het beeld perfect gefocust op het netvlies.

Een refractie afwijking is een afwijking waarbij de beelden niet scherp geprojecteerd worden op het netvlies.

Er bestaan 3 grote groepen van refractie afwijkingen:

 • Bijziendheid of myopie
  In een bijziend oog komen de lichtstralen in focus vóór het netvlies. Myopen kunnen heel goed dichtbij zien, maar hebben in de verte een correctie nodig. 
                         
 • Verziendheid  of hypermetropie
  In een verziend oog komen de lichtstralen in focus achter het netvlies. Verziende mensen kunnen als ze jong zijn door accommodatie van hun lens de beelden voor veraf nog redelijk op hun netvlies scherp stellen, maar vooral dichtbij lukt dit moeilijker.

 • Astigmatisme
  Bij astigmatisme komen de lichtstralen die het oog binnenkomen niet mooi recht in focus op het netvlies.
 • Presbyopie
  Tenslotte komt hier vanaf 45 jaar nog presbyopie bij: het onvermogen om de eigen lens te laten accommoderen en scherp te kijken dichtbij. Dit is een natuurlijk verouderingsproces waarbij de elasticiteit van de eigen lens stilaan verloren gaat. Een leesbril is dan noodzakelijk.

BRILVERVANGENDE HEELKUNDE

Brilvervangende heelkunde of refractieve chirurgie heeft als doel het lichtbrekend vermogen van het oog zo aan te passen dat geen brilcorrectie meer nodig is om scherp te kunnen zien.

Laserbehandelingen veranderen de kromming van het hoornvlies om het focuspunt terug op het netvlies te krijgen (Femto Lasik en Smile zijn de meest toegepaste behandelingen)

Het plaatsen van een lensje achter de iris beoogt hetzelfde effect (ICL).

Om ouderdomsgebonden leesbroblemen op te lossen wordt de eigen lens vervangen door een multifocaal lensimplant. 

VOORONDERZOEK REFRACTIEVE HEELKUNDE
Niet alle refractie afwijkingen en niet alle patiënten komen in aanmerking voor deze chirurgie. Het oog moet volgroeid zijn en dus komen kinderen hiervoor niet in aanmerking. Tevens moet het oog gezond zijn zodat een aantal oogaandoeningen geen tegenindicatie vormen.

Tijdens een refractief vooronderzoek wordt onder andere het hoornvlies gescand op mogelijke afwijkingen.

Zachte contactlenzen moeten vanaf 10 dagen voor het onderzoek worden uitgelaten. Voor harde lenzen geldt in principe : 1 maand uitlaten per 10 jaar dracht met een maximum van 3 maanden. Ondertussen kunnen wel zachte lenzen worden gedragen tot 10 dagen voor het vooronderzoek.

Behandeling

SMILE
SMILE ( Small Incision Lenticule Extraction) of RELEX Smile is een techniek waarbij enkel een Femto Laser wordt gebruikt . Er wordt geen hoornvliesflapje gemaakt.

De laser slijpt een klein schijfje of lenticule in het hoornvlies dat dan door een kleine opening door de chirurg wordt verwijderd.

Deze ingreep wordt door ons uitgevoerd in het LVC (Laser Vision Clinic) te Deurne. 

 

 

FEMTO LASIK

Reeds meer dan 20 jaar wordt Lasik toegepast in onze oogkliniek.

Voor bijziende ogen wordt het hoornvlies vlakker geslepen, voor verziende krommer. Zo verandert de brekingssterkte van het hoornvlies waardoor een scherp beeld op het netvlies kan gevormd worden. Een vooronderzoek bepaalt welke techniek het meest geschikt is voor uw afwijking.

Algemeen gesproken kan Lasik myopie behandelen tot ongeveer -7.00 dioptrie, hypermetropie tot +3.00 dioptrie en astigmatisme tot 4.00 dioptrie. Dit afhankeijk van de dikte van het hoornvlies en de grootte van de pupil.

De Femto second Laser maakt eerst een ultradun hoornvliesflapje (120-130 mikron) door middel van infrarood lichtpulsen aan een snelheid van 1 quadriljoenste van een seconde. Het weefsel net onder het hoornvliesoppervlak wordt zo gesplitst met een nauwkeurigheid van 5 mikron. Het maken van dit flapje duurt ongeveer 20 seconden.

Na liften van dit flapje wordt het hoornvlies bijgeslepen tot de gewenste scherpte met een tweede laser: de Excimer laser.

Deze zal weefsel weglaseren met een vooraf ingesteld patroon volgens uw afwijking. Duurtijd: 5 seconden tot 30 seconden afhankelijk van uw sterkte.

De Excimer laser werkt op 500 HZ, dit wil zeggen 500 pulsen per seconde. Tijdens de behandeling wordt het oog gevolgd zodat de laser perfect eventuele oogbewegingen van de patiënt volgt.

Daarna wordt het hoornvliesflapje teruggelegd en na enkele minuten drogen is de behandeling voorbij.

In onze oogkliniek worden steeds beide ogen sequentieel behandeld, dit is opeenvolgend in een zelfde operatietijd.

Risico’s van een Femto Lasik behandeling
Machinale defecten zijn mogelijk gezien de hoge techniciteit van de ingreep.

Zelfs met correct onderhouden apparatuur zijn problemen aan de lasers mogelijk met flapcomplicaties en laserablatieproblemen tot gevolg.

Ondanks perfect uitgevoerde chirurgie zijn er inherent aan de ingreep problemen mogelijk zoals infecties en ontstekingsreacties.

Ook halovorming rond de lichten ’s avonds en contrastvermindering worden beschreven na Lasik behandeling.

Elke cornea kan individueel anders reageren op een laserablatie, onder andere daarom komen onder- en overcorrecties voor.

Geneeskunde is geen absolute wetenschap. Daarom kan er geen verbintenis aangegaan worden wat het uiteindelijke resultaat van de ingreep betreft.

Vanzelfsprekend streven we naar een perfect eindresultaat en zal alles hiervoor in het werk worden gesteld.

Financiële info : Femto Lasik en SMILE
De ingreep wordt niet vergoed door de ziekteverzekering. De kostprijs voor deze behandelingen bedraagt bij benadering 2.200 euro per oog.

EPILASIK & PRK
Bij deze techniek wordt enkel een oppervlakkig laagje (het epitheel) van het hoornvlies losgemaakt en opengeklapt. Daarna wordt de laserbehandeling uitgevoerd met de Excimer laser zoals tijdens de Lasik procedure. Een contactlens zorgt na de behandeling voor een bescherming van dit epitheelflapje tot alles genezen is na enkele dagen. Deze techniek geeft goede visuele resultaten maar vergt een langere genezingstijd.

Bij PRK ( Photo Therapeutische Keratectomie) wordt het epitheel laagje weggenomen . Het zal terug aangroeien over een 5-tal dagen.

Deze wat oudere technieken hebben nog maar een beperkte toepassing.

ICL : Implanteerbare Collameer Lens
De ICL is een implanteerbare contactlens die in het oog wordt geplaatst om een refractie afwijking te corrigeren. De lens wordt geplaatst achter de iris en voor de eigen lens via een kleine opening in het oog.

Een implanteerbare collameer lens heeft als voordeel omkeerbaar te zijn en kan ook hele grote afwijkingen corrigeren.

De ingreep vindt plaats onder druppelverdoving, is pijnloos en duurt een 15-tal minuten per oog.

In principe worden beide ogen sequentieel behandeld.


Het materiaal van de ICL is zeer biocompatibel en wordt door het oog niet als vreemd aanzien. Er zijn dan ook geen afstotingsverschijnselen. Hoewel de ICL bedoeld is voor permanente plaatsing in het oog, is één van de voordelen dat ze eenvoudig terug kan verwijderd worden indien nodig.

De ICL kan volgende afwijkingen corrigeren:

 • Myopie tot-18.00 dioptrie
 • Astigmatisme tot 6.00 dioptrie
 • Hypermetropie tot +16.00 dioptrie

Tijdens het refractief vooronderzoek wordt nagekeken of uw oog hiervoor in aanmerking komt. Er moet bv. voldoende plaats zijn in het oog om deze lens veilig te kunnen implanteren.

Risico’s van een ICL implantatie
Ondanks perfect uitgevoerde chirurgie zijn er inherent aan intraoculaire ingrepen problemen mogelijk zoals oogdrukstijging, corneazwelling, infecties en ontstekingsreacties.

Eigen aan de techniek van de ICL implantatie zijn er specifieke complicaties mogelijk zoals postoperatieve drukstijging, dislocatie van de lens, verhoogd risico op cataractvorming.

In zeldzame gevallen moet een torische lens in een tweede operatietijd wat bijgedraaid worden of een lens van andere grootte worden geplaatst.

De iridectomie gemaakt ter voorkoming van glaucoom (enkel bij hyperope lensimplanten) kan strooilicht veroorzaken.

De Aquaflow (centrale perforatie bij myope implanten) kan in bepaalde lichtomstandigheden visuele stoornissen geven.

’s Avonds kan bij donker de lensrand storende reflecties en halo’s geven bij erg grote pupillen.

Postoperatief zijn er restafwijkingen mogelijk, zelfs bij perfecte vooronderzoeken en lenssterkteberekeningen.

Geneeskunde is geen absolute wetenschap. Daarom kan er geen verbintenis aangegaan worden wat het uiteindelijke resultaat van de ingreep betreft.

Vanzelfsprekend streven we naar een perfect eindresultaat en zal alles hiervoor in het werk worden gesteld.

Financiële info : ICL
De ingreep wordt niet vergoed door de ziekteverzekering. De kostprijs voor deze behandeling bedraagt bij benadering 2.100 à 2.850 euro per oog, afhankelijk van de te implanteren lens.

LENSVERVANGING ( Femto Laser lensvervanging)
Heeft u een bril nodig om te lezen én veraf te kijken dan kan u opteren voor een lensvervanging met implantatie van een multifocale lens. Hierbij wordt de natuurlijke lens verwijderd zoals bij een cataractingreep.

Het doel is om de eigen lens te vervangen door een kunstlens met aangepaste sterkte en kromming om brilonafhankelijk te kunnen worden na de ingreep. Hierbij worden meestal multifocale implantlenzen voorzien.

Hoe werkt een Femto Laser?
De Femto Laser wordt reeds vele jaren gebruikt bij refractieve behandelingen van het hoornvlies om bij-en verziendheid te behandelen. De Femto Laser werkt met infraroodenergie.

Aan een extreem hoge snelheid (1 puls per femtoseconde of 1 quadriljoenste van een seconde) worden kleine ruimtes gemaakt in het weefsel. Deze laserpulsen splitsen materiaal op moleculair niveau zonder warmte te ontwikkelen.

Het oog wordt tijdens de ingreep gevolgd met een live OCT-beeld ( Optical Coherence Tomography).

Om een optimaal visueel resultaat zonder brilcorrectie te bekomen moet het voorafbestaand corneaal astigmatisme, hoe klein ook, zo goed als mogelijk gecorrigeerd worden. Met behulp van een Femto Laser zal een astigmate keratectomie (AK) worden uitgevoerd waarbij 2 insnedes worden gemaakt op de steilste as van de cornea met als doel het hoornvlies te egaliseren.

De lensvervanging gebeurt ook grotendeels met een Femto Laser : het voorste lenskapsel wordt uiterst precies en gecentreerd opengemaakt (het toestel werkt met een nauwkeurigheid van 5 mikron) waarna de laser de lens in stukjes snijdt.

Vervolgens worden de lensresten weggespoeld en wordt de implantlens in het lenszakje geplaatst.

Vooral bij multifocale implantlenzen met complexe optische eigenschappen is de centrering en eventuele tilting van de lens uiterst belangrijk. Manueel openen van het voorste lenskapsel kan dit niet steeds garanderen. (De laser opent dit kapsel steeds perfect gecentreerd uit en vangt ook eventuele bewegingen van de patiënt op tijdens de uitvoering)

PREMIUM LENSIMPLANTEN
Met een unifocale lens zal enkel het zicht veraf scherp worden.

Premium lensimplantaten hebben optische eigenschappen die resulteren in een groter scherptebeeld op meerdere focuspunten.

Zo kan een lens meer dieptescherpte bieden in het dagelijks leven (isofocale lens) of een scherp beeld geven op verschillende afstanden (multifocale lens).

Afhankelijk van de visuele behoeften zijn er verschillende mogelijkheden:

Een isofocale lens geeft meer focus dan een standaard unifocale lensimplant en zal gecombineerd met een astigmate behandeling van de cornea een comfortabel beeld geven in het dagelijkse leven.

Zo kunnen de meeste patiënten na de operatie hun gps en dashboard in de wagen zien. Voor activiteiten dichterbij is een leescorrectie nodig (laptop/computer en lezen).

Een trifocale lens is een lens die ook een scherp beeld geeft dichtbij, maar daarvoor moet veraf een compromis gemaakt worden. Sommige patiënten hebben meer last van halo’s of kringen rond de lichten bij auto rijden.

Afhankelijk van je behoefte heeft elke lens zijn plaats. Ook over de nevenwerkingen moet goed worden nagedacht.

Het blijft een kunstmatige vervanging van een vernuftig menselijk lenssysteem. De optische nevenwerkingen zijn dan ook inherent aan het systeem.

Verloop na de ingreep met een multifocale lens:
Een multifocale lens zorgt voor verschillende focusafstanden. Dit zorgt voor wat verwarring de eerste maanden. Uw hersenen dienen zich hieraan aan te passen. Deze periode van neuroadaptatie kan tot 3 maanden duren. Ook moet je anders leren lezen: de afstanden worden door de lens bepaald  en het hoofd kan best loodrecht op het blad in plaats van naar beneden gericht worden zoals bij een multifocale bril.

Droge ogen na de operatie geven de eerste maanden vaak een wisselend zicht. Smerende oogdruppels bieden vaak een goede oplossing hiervoor.

Risico’s van een multifocale lensimplant
Eigen aan de techniek van de lensvervanging zijn er specifieke complicaties mogelijk zoals problemen tijdens het wegnemen van de eigen lens waardoor geen multifocale  lensimplantatie mogelijk is (indien van toepassing) en er een enkelzicht lensimplant geplaatst moet worden.

Postoperatief zijn er restafwijkingen mogelijk die maken dat een bijkomende brilcorrectie of laserbehandeling nodig is, zelfs bij perfecte vooronderzoeken en lenssterkte berekeningen.

Een multifocale lens kan halovorming rond de lichten geven ’s avonds, contrastvermindering en bandvormige storende beelden. Dit is inherent aan de optische kenmerken van deze lens. Hoe groter de focusdiepte van het type lens, des te groter de optische nevenwerkingen.

De hersenen moeten een periode doormaken van zogenaamde neuroadaptatie om beelden met verschillende focussen te verwerken. In zeldzame gevallen blijven deze visuele nevenwerkingen storend aanwezig.

Financiële info : Lensvervanging
Bij aanwezigheid van cataract kost een lensvervanging met behandeling van het astigmatisme door middel van Femto Laser en de implantatie van een trifocale lens ongeveer 2.000 euro per oog.

De cataractingreep zelf wordt immers grotendeels vergoed door het RIZIV.

De astigmate behandeling van de cornea door middel van de Femto Laser wordt niet vergoed door het RIZIV of door de hospitalisatieverzekering. Ook de premium lensimplanten worden niet vergoed door RIZIV of hospitalisatieverzekering.

Zonder cataract valt deze ingreep buiten de RIZIV nomenclatuur en kost deze ongeveer 2.500 euro per oog.

Een kostenraming wordt opgesteld vóór de ingreep.