Aandoening

Men spreekt van dubbel zien of diplopie wanneer er dubbele beelden worden waargenomen bij het samen kijken met beide ogen. Deze beelden kunnen naast elkaar staan, schuin of boven elkaar. De dubbele beelden verdwijnen typisch wanneer één oog wordt afgedekt. Zowel bij kinderen als volwassenen kan diplopie ontstaan in het kader van strabisme.

Dubbele beelden kunnen bij kinderen en volwassenen ook ontstaan omdat een bepaalde externe oogspier (tijdelijk) niet meewerkt. Onze oogbol beschikt over 6 externe oogbolspieren die worden aangestuurd door craniale zenuwen. Door een tijdelijke of permanente uitval van één van deze craniale zenuwen kan de werking van een oogbolspier uitvallen met dubbel zien tot gevolg.

Mogelijke oorzaken van uitval zijn aangeboren, auto-immune aandoening, ruimte-innemend proces, (virale) infectie, microvasculaire aantasting (bijvoorbeeld bij diabetes), trauma etc.

Wanneer u dubbele beelden ziet uit één oog is dat meestal een refractief probleem en plant u best een afspraak bij uw oogarts om uw hoornvlies en lens te laten nakijken.

Voorbeeld van een horizontale diplopie

OnderzoekEN

Om de graad van dubbel zien of diplopie te beoordelen wordt naast een algemeen klinisch oogheelkundig onderzoek ook een orthoptisch onderzoek gepland en wordt meestal een Hess onderzoek uitgevoerd. Met dit Hess-onderzoek kunnen de oogbewegingen in de verschillende richtingen worden vastgelegd.

Behandeling

Meestal wordt in eerste instantie afgewacht en aangeraden om één oog tijdelijk af te dekken. Dit meestal gedurende een periode van ongeveer 6 weken omdat vaak een spontane verbetering of opklaring mag worden verwacht. Uiteraard raden wij de patiënt aan opnieuw een oogarts te raadplegen zo de situatie verergert. Na 6 weken krijgt u meestal een controle afspraak bij een oogarts straboloog en/of neuro-oftalmoloog in combinatie met een orthoptisch onderzoek zo nodig.

In sommige gevallen is een verdere oppuntstelling nodig door beeldvorming, bloedname en eventueel een multidisciplinair overleg. Soms is er een aanpak nodig van een onderliggend probleem.

Wanneer het dubbel zien blijvend is, kan dit voor sommige mensen verholpen worden met een prismabril maar soms is een strabisme operatie  of scheelziensoperatie nodig.

Onderzoek met LEES-scherm