Net zoals elders in en op het lichaam kunnen ter hoogte van de huid van de oogleden of zelfs in de oogkas en ter hoogte van het oog zelf tumoren ontstaan.

De meeste daarvan zijn uiteraard goedaardig, maar ook niet altijd. Laat dus elk letseltje of atypische vlek nakijken door uw oogarts. Zeker indien er wimperverlies is ter hoogte van het letsel of indien men een moedervlek opmerkt op een plaats waar er voordien geen moedervlek was.

Voorbeeld van een goedaardig chalazion
Voorbeeld van een basaalcel carcinoom van het onderooglid met wimperverlies
Voorbeeld van een conjunctivale naevus van de ooghoek
Voorbeeld van een choroidale naevus

Ook op het netvlies kan een naevus (moedervlek) voorkomen. Meestal zijn dergelijke moedervlekken goedaardig. Een naevus kan evolueren naar een melanoom. Al is de kans zeer klein, toch is het belangrijk om ook dit te laten nakijken bij uw oogarts. Omdat men deze moedervlekken binnenin het oog niet zelf kan controleren op groei of verandering, is het toch raadzaam een oogarts te raadplegen vanaf de leeftijd van 40 jaar voor een algemeen oogonderzoek met oogfundus, dit wordt trouwens ook aangeraden in het kader van screening eventueel glaucoom.

Het belangrijkste is een juiste diagnose te stellen. Hiervoor gebeurt vaak een multidisciplinair overleg om dan een behandelingstraject uit te stippelen.