Kan ik zonder meer op raadpleging komen?
U kan zowel het ziekenhuis als de praktijken zonder meer betreden. OPGELET: momenteel behoren wij nog tot de sectoren waarbij het dragen van een chirurgisch mondmasker nog steeds is verplicht, behalve voor kinderen jonger dan 12 jaar.

Heeft u symptomen van Covid-19?
Als u één van volgende Covid-19 symptomen heeft, dient u uw afspraak telefonisch te annuleren: hoest, grieperig gevoel, koorts, kortademigheid, niezen, neusloop, keelpijn, spierpijn, hoofdpijn. Neem tevens contact met ons op als u recent in contact geweest bent met een bewezen Covid-19 patiënt of als u in een instelling verblijft met een vermoeden of bewezen Covid-19 uitbraak.

Mag ik een begeleider meebrengen?
Als u een afspraak heeft voor een chirurgische ingreep dan mag u één begeleider meebrengen. Als u op raadpleging komt, kom dan bij voorkeur alleen.  Kinderen mogen door één volwassene begeleid worden.

Is een mondmasker verplicht?
U en uw eventuele begeleider dragen verplicht een chirurgisch mondmasker, behalve kinderen jonger dan 12 jaar zijn dit niet verplicht.