Kan ik zonder meer op raadpleging komen?
U kan zowel het ziekenhuis als de praktijken zonder meer betreden. OPGELET: momenteel behoren wij nog tot de sectoren waarbij het dragen van een chirurgisch mondmasker nog steeds is verplicht, behalve voor kinderen jonger dan 12 jaar.

Heeft u symptomen van Covid-19?
Als u één van volgende Covid-19 symptomen heeft, dient u uw afspraak telefonisch te annuleren: hoest, grieperig gevoel, koorts, kortademigheid, niezen, neusloop, keelpijn, spierpijn, hoofdpijn. Neem tevens contact met ons op als u recent in contact geweest bent met een bewezen Covid-19 patiënt of als u in een instelling verblijft met een vermoeden of bewezen Covid-19 uitbraak.

Mag ik een begeleider meebrengen?
Als u een afspraak heeft voor een chirurgische ingreep dan mag u één begeleider meebrengen. Als u op raadpleging komt, kom dan bij voorkeur alleen.  Kinderen mogen door één volwassene begeleid worden.

Is een mondmasker verplicht?
Neen. Sinds 23 maart 2023 is het niet meer verplicht om een mondmasker te dragen.