Wanneer u niet op een afspraak bij de dokter aanwezig kan zijn, laat u dit dan tijdig weten, uiterlijk 2u op voorhand. Op die manier kan op dat tijdstip een andere patiënt worden verder geholpen.
 
Jammer genoeg komen steeds vaker patiënten niet opdagen op hun afspraak zonder te verwittigen. 
Om dit te ontmoedigen en wachttijden voor het maken van een afspraak niet nodeloos langer te maken, zullen wij vanaf nu ter compensatie de consultatie toch aanrekenen wanneer u niet op afspraak bent zonder te verwittigen. Deze compensatie wordt niet terugbetaald door uw mutualiteit. 
Als het niet op afspraak komen meermaals voorvalt, kan u gevraagd worden een andere oogarts te zoeken.
 
 
 
In geval van een telefonisch consult met één van onze artsen, zal u een factuur ontvangen van 2€. Dit is het remgeld dat u dient te betalen en niet vergoed wordt via uw ziekenfonds.